Bouwtechnische keuring

Heb je interesse in een woning? Dan is het belangrijk om te weten of er gebreken zijn en of er op de korte termijn, maar ook op de lange termijn te verwachten zijn. Onze bouwtechnische adviseurs zijn goed opgeleid en streng door ons geselecteerd. Jouw (toekomstige) huis is waarschijnlijk je kostbaarste bezit. Wellicht wil je jouw huis vooraf laten keuren voor de verkoop? Dit kan natuurlijk ook! Je krijgt binnen 48 uur na de keuring een uitgewerkt rapport waarin precies staat beschreven welke onderdelen van het huis aan vervanging toe zijn of gerepareerd moeten worden en de te verwachten kosten die er mee gemoeid zijn. In het onderhandelingstraject is een bouwtechnisch rapport dan ook vaak een belangrijk onderdeel.

Wat wordt er bij een bouwkundige keuring gedaan?

Bij een keuring wordt (afhankelijk van de voorwaarden) het hele huis van binnen en van buiten onderzocht. De bouwkundige bekijkt alles waar hij, zonder iets te slopen, bij kan. Hij kijkt daarom niet achter betimmeringen zoals plafonds of schrootjes. Als er gebreken zijn verborgen, komen die dus niet aan het licht. De bouwkundige klimt, indien ARBO-technisch mogelijk, wel op het dak en kruipt onder de vloer om de kwaliteit daarvan vast te stellen. Tot slot maakt de bouwkundige een rapport op. Daarin wordt de kwaliteit van alle bouwkundige onderdelen van het huis beschreven, met daarbij een kostenbegroting voor herstel en onderhoud. Dit rapport is heel handig, je hebt meteen een overzicht van hoeveel geld je moet reserveren voor (achterstallig) onderhoud.

Wanneer laat je een bouwkundige keuring doen?

Wij adviseren: laat altijd een bouwkundige keuring doen! Tenzij je zelf bouwkundige bent natuurlijk. Laat in ieder geval een keuring uitvoeren wanneer je twijfelt aan de bouwkundige kwaliteit van het huis dat je wilt kopen. De gebreken die jij als koper niet direct ziet, kan een bouwkundige meestal wel zien. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande huizen.

Op welk moment schakel je de bouwkundige in?

Dat kan op elk moment in het aankooptraject. Veel kopers maken de bouwkundige keuring onderdeel van de onderhandelingen. Pas als de koop gesloten is, wordt de bouwkundige ingeschakeld.

In de koopakte wordt dan een ontbindende voorwaarde (met betrekking tot de bouwkundige keuring) opgenomen. Als de keuring meer dan een vooraf bepaald bedrag aan kosten uitwijst, kan de koop ontbonden worden. Als je liever vóóraf wilt weten wat er bij een bouwkundige keuring aan het licht komt, kun je in overleg met de verkopers een keuring laten doen voordat je de onderhandelingen start. Je maakt dan wel kosten voor een keuring, terwijl je nog niet weet of je het huis ook echt kunt kopen.

De kosten voor een bouwtechnisch rapport zijn € 389 inclusief BTW

klik hier om direct online een aanvraag te doen. De keuring wordt uitgevoerd door Perfect Keur