Verkoop en herbestemming Religieus vastgoed.

Steeds meer kerken komen leeg te staan of worden gesloopt. Dit komt onder meer door de terugloop van kerkgangers. Hierdoor lopen de inkomsten terug terwijl de onderhoudskosten blijven oplopen. Inmiddels hebben wij de afgelopen jaren verschillende kerkgenootschappen kunnen helpen met advies, verkoop, aankoop, herbestemming en financiering. De waarde van religieus vastgoed is lastig te bepalen. Immers het is geen kantoorgebouw. Omdat wij een groot netwerk hebben en wij inmiddels verschillende kerken hebben verkocht kunnen wij wel de juiste waarde inschatten. Hieronder een aantal succesvolle transacties:

Referenties